Tájékoztató „A” kategóriás képzésről

 • 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1
       Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
  2. Cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási száma: 22301141
  4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
  5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:
       2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
       Kedd, Csütörtök: 17-20 Péntek: 8-10
  6. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
  7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló
  megkapja a jelentkezési nyomtatványokat.
  8. Előírt alkalmassági vizsgálat: egészségügyi alkalmasság 1. csoportú.
  9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: Tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte
  a 24. életévét vagy attól legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. A 18. életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes
  képviselő aláírása szükséges.
  Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, aki betöltötte a
  24. évet vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell
  történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból
  sikeres vizsgát tett, aki betöltötte a 24. életévét a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
  Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból és a járműkezelésből sikeres vizsgát tett, aki a 24. életévét betöltötte, a
  tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga
  megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.
  10. Tantárgyak és óraszámai: Tantermi képzés; közlekedési alapismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete 4 óra, üzemeltetési
  ismeretek 4 óra elmélet összesen 22 óra. A képzés online formában is elérhető (E-learning). Járművezetési gyakorlat 27 óra. Az
  elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.
  11. Választható motortípus: Honda CBF 600 F
  12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel
  megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 1 óra.
  13. A tandíj összege: 261 000FT, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (45 000 Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját
  (27×8000 Ft/ó). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 15 500
  FT. Vizsgadíjak: 20 300 Ft. Fizetés: készpénzben.
  14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: a tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem
  adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott tanulók részére.
  15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől
  számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj
  visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola
  váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
  16. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös
  17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja
  megegyezik az alapórák díjával.
  18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
  Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési
  Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
  Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264
  19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az
  Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt
  venni a képzésben.
  20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, Járműkezelési vizsga 4 700 Ft forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése
  az Autósiskolánál történik
  21. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság
  részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az
  illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
 • Rideg Szilvia 
 • iskolavezető