Tájékoztató „A1”(meglévő B-vel) kategóriás képzésről

 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/
  Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
 2. Cég formája: egyéni vallálkozás
 3. Nyilvántartási száma: 22301141
 4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
 5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:

        2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49

        Kedd, Csütörtök: 17-20     Péntek: 8-10

 1. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
 2. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat.
 3. Előírt alkalmassági vizsgálat: 1 csoportú egészségügyi alkalmasság
 4. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség. Felmentés az 1-es számú melléklet szerint.

 1. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési alapismeretek:1 óra, járművezetés elmélete 1 óra, üzemeltetési ismeretek 1 óra. Elmélet összesen 3 óra. Járművezetési gyakorlat 2+1 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.
 2. Választható autótípusok: Honda CBF 125 M
 3. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 1 óra.
 4. A tandíj összege: 65 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját ( 15 000 Ft ) és a kötelező gyakorlati órák díját ( 10×5000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 12 100 FT. Vizsgadíjak: 15 600 Ft.
 5. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: a tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott tanulók részére.
 6. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
 7. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös
 8. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.
 9. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36-1/795-17-00 Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési

Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5., Fővárosi Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264

 1. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt venni a képzésben.
 2. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik
 3. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Rideg Szilvia

Iskolavezető