Add meg itt a címsor szövegét

 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/
  Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
 2. Cég formája: egyéni vállalkozás
 3. Nyilvántartási száma: 22301141
 4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
 5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:

        2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49

        Kedd, Csütörtök: 17-20     Péntek: 8-10

 1. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
 2. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „C” kategóriára érvényes nem kezdő vezetői engedélyének másolatát, alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányát.
 3. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság
 4. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte a 18. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb.

Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 168 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.  Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát tett a jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség. Felmentés az 1-es számú melléklet szerint.

 1. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési alapismeretek: 8 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4óra. Elmélet összesen 20 óra Járművezetési gyakorlat 15 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.
 2. Választható autótípusok: MAN 14.264 Pótkocsi Kassbohrer Típus T5
 3. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 2 óra.
 4. A tandíj összege: 175 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját ( 40 000 Ft ) A BÜ oktatás díja (15 000Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját ( 15×8000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 12 100 FT. Vizsgadíjak: 28 100 FT.
 5. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.
 6. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
 7. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös
 8. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.
 9. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36-1/795-17-00 Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési

Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5., Fővárosi Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264

 1. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt venni a képzésben.
 2. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, szü vizsga 4 600Ft, Rutin vizsga 3 500 Ft, bü vizsga 4 400Ft és forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik
 3. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Rideg Szilvia

Iskolavezető