Tájékoztató „C+E” kategóriás képzésről

 • 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1
       Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
  2. Cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási száma: 22301141
  4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
  5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:
       2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
       Kedd, Csütörtök: 17-20 Péntek: 8-10
  6. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
  7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló
  megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „C” kategóriára érvényes nem kezdő vezetői engedélyének
  másolatát, alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányát.
  8. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság
  9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és
  betöltötte a 18. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb.
  Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező
  óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 168 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a
  tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal
  fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres
  elméleti vizsgát kell tennie. Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a
  forgalmi vizsgát megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát
  tett a jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti
  tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
  Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.
  10. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési alapismeretek: 8
  óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4óra. Elmélet
  összesen 20 óra Járművezetési gyakorlat 15 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.
  11. Választható autótípusok: MAN 14.264 Pótkocsi Kassbohrer Típus T5
  12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel
  megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 2 óra.
  13. A tandíj összege: 280 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját ( 55 000 Ft ) A BÜ oktatás díja (15 000Ft) és a
  kötelező gyakorlati órák díját ( 15×15000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-
  nyújtási ismeretek vizsgadíja 15 500 FT. Vizsgadíjak: 28 100 FT. Fizetés: készpénzben.
  14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató
  kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és
  vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.
  15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől
  számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj
  visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola
  váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
  16. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös
  17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja
  megegyezik az alapórák díjával.
  18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
  Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési
  Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
  Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264
  19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az
  Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt
  venni a képzésben.
  20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, szü vizsga 4 600Ft, Rutin vizsga 3 500 Ft, bü vizsga 4 400Ft és
  forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik
  21. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság
  részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az
  illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
 • Rideg Szilvia

          Iskolavezető