nehéz potkocsi

Tájékoztató „C+E” kategóriás képzésről

Képzőszerv adatai

A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „C” kategóriára érvényes nem kezdő vezetői engedélyének
másolatát, alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányát.

Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság

A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte a 18. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb. Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 168 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát tett a jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.

Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési alapismeretek: 8 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4óra. Elmélet
összesen 20 óra Járművezetési gyakorlat 15 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.

Választható motortípus: MAN 14.264 Pótkocsi Kassbohrer Típus T5

A hiányzás pótlása: A tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 2 óra.

A tandíj összege: 352 700 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (55 000 Ft) A BÜ oktatás díja (15 000 Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját (12×19000 Ft/ó). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 18 000 Ft. Vizsgadíjak: 54 700 Ft. Fizetés: készpénzben.

A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: Az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és
vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.

 A tanuló áthelyezés módja: A tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj
visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.

Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös

Pótórák igénylésének módja: Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.

 Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264

Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt
venni a képzésben.

Vizsgadíjak: Közlekedési alapismeretek vizsga 10 500 Ft, szü vizsga 10 500Ft, Rutin vizsga 9 700 Ft, bü és forgalmi vizsga 24 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik.

A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Első vezetői engedély AUTOMATIKUS hivatalból kiállítása.

  • Rideg Szilvia 
  • iskolavezető