motorkerékpárt maximum teljesítmény 11 kW

Tájékoztató „A1” kategóriás képzésről

Képzőszerv adatai

A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat.

Előírt alkalmassági vizsgálat:  1 csoportú egészségügyi alkalmasság

A tanfolyamra való felvétel feltételei: Tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte a 16. életévét vagy attól legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. A 18. életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő aláírása szükséges. Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, aki betöltötte a 16. évet vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, aki betöltötte a 16. életévét a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból és a járműkezelésből sikeres vizsgát tett, aki a 16. életévét betöltötte, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.

Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési alapismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete 4 óra, üzemeltetési ismeretek 4 óra elmélet összesen 22 óra. Járművezetési gyakorlat 17 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.

Választható motortípus: Honda CBF 125 M

A hiányzás pótlása: A tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 1 óra.

A tandíj összege: 173 500Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (45 000 Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját (17x 5000 Ft/ó). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 18 000 Ft. Vizsgadíjak: 43 500 Ft. Fizetés: készpénzben.

A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: A tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott tanulók részére.

 A tanuló áthelyezés módja: A tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.

Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös

Pótórák igénylésének módja: Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.

 Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264

Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt
venni a képzésben.

Vizsgadíjak: Közlekedési alapismeretek vizsga 10 500 Ft, Járműkezelési vizsga 9 000 Ft forgalmi vizsga 24 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik.

A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Első vezetői engedély AUTOMATIKUS hivatalból kiállítása.

  • Rideg Szilvia 
  • iskolavezető