Tájékoztató „B” kategóriás képzésről

 • 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1
       Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
  2. Cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási száma: 22301141
  4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
  5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:
       2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
       Kedd, Csütörtök: 17-20 Péntek: 8-10
  6. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1. ; 06203206149
  7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni.
  A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat.
  8. Előírt alkalmassági vizsgálat: 1 csoportú egészségügyi alkalmasság
  9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  amit legkésőbb az első elméleti vizsgájáig személyesen mutat be. Betöltötte a 17. életévét vagy attól 6 hónappal
  fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül
  sikeres elméleti vizsgát kell tennie.
  Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, aki
  betöltötte a 17 évet vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti
  tárgyakból sikeres vizsgát tett, aki a 17. életévét betöltötte, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét
  igazoltan elvégezte.
  A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi
  meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az illetékes
  közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
  Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.
  10. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési
  alapismeretek: 16 óra, járművezetés elmélete 8 óra, üzemeltetési ismeretek 4 óra. Járművezetési gyakorlat 30 óra. Az
  elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.
  11.Választható autótípusok: Seat Leon, VW Golf, Kia Ceed, Skoda Fabia
  12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az
  iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 2 óra.
  13. A tandíj összege: 375 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját ( 45 000 Ft ) és a kötelező gyakorlati
  órák díját ( 30×11000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-nyújtási
  ismeretek vizsgadíja 15 500 FT. Vizsgadíjak: 15 600 FT. Fizetés: készpénzben.
  14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: a tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól
  felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott tanulók részére.
  15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a
  kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a
  vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja
  visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
  16. Oktatási helyszínek: Albertirsa, Cegléd, Nagykőrös
  17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra
  díja megegyezik az alapórák díjával.
  18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány
  utca 5. Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési
  Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
  Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264
  19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat
  az Autósiskolán számonkérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon,
  aktívan részt venni a képzésben.
  20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál
  történik
  21. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási
  hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában
  kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
 • Rideg Szilvia

          Iskolavezető