Tájékoztató „A2” kategóriás képzésről

 • 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1
      Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
  2. Cég formája: egyéni vallálkozás
  3. Nyilvántartási száma: 22301141
  4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
  5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:
       2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
       Kedd, Csütörtök: 17-20 Péntek: 8-10
  6. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
  7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni.
  A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat.
  8. Előírt alkalmassági vizsgálat: egészségügyi alkalmasság 1. csoportú.
  9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: Tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és
  betöltötte a 18. életévét vagy attól legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. A 18. életévét be nem töltött tanuló
  szerződéskötéséhez a törvényes képviselő aláírása szükséges.
  Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, aki
  betöltötte a 18. évet vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy
  vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Járműkezelési vizsgára
  bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, aki betöltötte a 18. életévét a tanfolyam vizsgatárgyhoz
  kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból és a
  járműkezelésből sikeres vizsgát tett, aki a 18. életévét betöltötte, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét
  igazoltan elvégezte.
  Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.
  10. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési
  alapismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete 4 óra, üzemeltetési ismeretek 4 óra elmélet összesen 22 óra. Járművezetési
  gyakorlat 17 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.
  11. Választható motortípus: Honda CBF 500 FA
  12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az
  iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 1 óra.
  13. A tandíj összege: 181 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (45 000 Ft) és a kötelező gyakorlati órák
  díját (17×8000 Ft/ó). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek
  vizsgadíja 15 500 FT. Vizsgadíjak: 20 300 Ft. Fizetés: készpénzben.
  14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: a tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól
  felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket, mozgáskorlátozott tanulók részére.
  15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a
  kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a
  vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja
  visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
  16. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös
  17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra
  díja megegyezik az alapórák díjával.
  18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca
  5. Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési
  Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
  Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264
  19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat
  az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon,
  aktívan részt venni a képzésben.
  20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, Járműkezelési vizsga 4 700 Ft forgalmi vizsga 11 000 Ft
  megfizetése az Autósiskolánál történik
  21. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási
  hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában
  kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
 • Rideg Szilvia

         Iskolavezető